TZOLKIN FALI

PIECZĘCI

TONÓW

PLASMY 

S.SZ.P.  

VALUM VOTAN

GALERIA   KONTAKT

 

FLAGA POKOJU

LINKS

 

 

Valum Votan

 

Jose Argüelles, posłaniec nowego czasu, urodzony w 1939 roku, uzyskał tytuł doktora historii sztuki i estetyki na Uniwersytecie Chicago w 1969 roku. Jego ceniona praca dydaktyczna zaczęła się w 1966 roku na Uniwersytecie Princeton. W ciągu kolejnych 23 lat wykładał na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, w College'u Stanowym Evergreen, Akademii Naropa, Uniwersytecie Stanowym w San Francisco, Akademii Sztuki w San Francisco, Uniwersytecie Kolorado w Denver oraz w Studium Podyplomowym Unii.

Jego przełomowe książki, tłumaczone na wiele języków, są prezentacją jego działalności artystycznej oraz badań naukowych nad całymi układami: Mandala (współautor, 1972), Charles Henry i kształtowanie się estetyki psychofizycznej (1972), Wizja transformatywna (1975, 1992), Kobieta przestronna jak przestworza (współautor, 1977), Ziemia wschodząca (1984, 1988, 1996), Faktor Majów (1987), Surferzy Zuvuyi (1988), Wezwanie Pacala Votana, Czas jest czwartym wymiarem (1996), Arkturiańskie dochodzenie, opowieści i raporty na temat prowadzonego śledztwa (1996).

Jako jeden z pomysłodawców Dnia Ziemi (Pierwszy Festiwal Całej Ziemi w kalifornijskim Davis w 1970 roku), Argüelles przez całe życie działa czynnie na rzecz pokoju i transformacji świado­mości o zasięgu planetarnym. Wraz ze swoją żoną i partnerką Llioydine założył w 1983 roku Siec Sztuki Planetarnej, propagujący wznowienie Paktu Pokojowego i Sztandaru Pokoju Nicholasa Roericha z 1935 roku. Opracowując prorocze treści przekazane mu w 1970 roku przez Tony'ego Shearera, Argüelles, w wyniku długoletnich badań nad matematyką i proroctwami kalendarza Majów, zorganizował 16 i 17 sierpnia 1987 roku Konwergencję Harmoniczną, festiwal globalnej medytacji i pokoju planetarnego.

Po objaśnieniu kodu kalendarzowego Majów w swym światowym bestsellerze Faktor Majów (1987) Argüelles wraz z Llioydine kontynuowali studia matematyczne nad kodami leżącymi u podstaw wywodzącego się z dawnej Ameryki Środkowej systemu kalendarzowego Majów. Wynikiem ich wspólnych wysiłków było odkrycie częstotliwości czasowych 12:60 i 13:20 oraz przełomowe przedstawienie dowodów matematycznych na czwartowymiarowość czasu, Dreamspell, The Journey of Time-ship Earth (Czas snów, podróż w czasie statku kosmicznego Ziemia, 1991).

W 1993 roku, 40 lat po pierwszym zetknięciu się z kalendarzem Majów, Argüelles zaczął rozszyfrowywanie końcowego proroctwa cyklu Palenque, „Telektonon Pacala Votana". To proroctwo zrodziło Światowy Ruch Pokojowy Trzynastu Księżyców na rzecz Zmiany Kalendarza (1993), którego sprawie obydwoje państwo Argüelles całkowicie się poświęcają. W roli pielgrzymów pokoju planetarnego przemierzyli cały świat. W 1996 roku zwołali I Światowy Kongres Praw Biosfery w Brasilii i poprowadzili Ceremonię Zatarcia Granic Czterech Stron. W 1996 ukazał się Telektonon, gra prorocza. Obecnie Argüelles koordynuje działania Eterycznego Kolegium Pierwszego Pokoju Światowego (1996-2000).