TZOLKIN FALI

PIECZĘCI

TONÓW

PLASMY

S.SZ.P.  

VALUM VOTAN

GALERIA   KONTAKT

FLAGA POKOJU

LINKS

                                                                                       

IMIX - Czerwony Smok = KARMIĆ, NARODZINY                 

Energiczny, przystępny, siła istnienia, chroniący, siła twórcza, zaufany, wtajemniczony,

Pierwotna Matka, pamięć, niepodzielny, Prawda.

Cechy osobowości:

[+] Ufność; Aktywność; Zapał; Boska pomoc; Wiara; Predyspozycje; Ciepło matczyne; Dobroduszność; Silna osobowość; Pracowitość

[-] Brak zaufania, Kwestie odżywiania; Bezsilność; Chaos; Uczucie, że się czegoś posiada

za mało; Dominacja ego; Porywczość; Żądza władzy; Agresja

 

                                                                                      

 

CHICCHAN - Czerwony Wąż = PRZETRWAĆ, SIŁA ŻYCIA

Namiętny, pomysłowy, żądny wiedzy, umotywowany, z sil­ną wolą, ufny, silny, twórczy, jednoczący, mądry, oczyszczający, samo­wystarczalny, ekstremistyczny, charyzmatyczny.

Cechy osobowości:

[+] Mocne nerwy; Opanowanie; Mądrość życiowa; Zmiana trybu życia; Instynkt; Witalność;

Dobre samopoczucie; Pomoc w opresji; Radość życia; Seks

[-] Wygórowane życzenia; Zagłuszanie bodźców cielesnych; Przesadne zachcianki;

Zaślepienie; Emocje Choroby; Pokusy; Brak higieny; Niskie morale

 

                                                                                         

MULUC - Czerwony Księżyc = OCZYŚCIĆ, PAMIĘĆ

(UNIWERSALNA WODA).

Pomysłowy, wyrazisty w uczuciach, samoprzypominający, skłonny do fantazjowania,

świadomy, przyno­szący wiadomość, zmienny, wrażliwy, silny uczuciowo, romantyczny, oświecający, rozprzestrzeniający boskie nasiona.

Cechy osobowości:

[+] Podświadomość; Pamięć; Ulga; Zapał; Wiedza mistyczna; Prawdziwa tożsamość; Krew;

 Dojrzałość życiowa; Mądrość; Doświadczenie; DHARMA

[-] Brak sensu; Przygaszenie; Zagubienie; Negatywne afirmacje; Pozorny spokój; Napięcie

nerwowe; Blokady; Powściągliwość; Upór; Duma; Niechęć

 

                                                                                      

BEN - Czerwony Niebiański Wędrowiec = ZBADAĆ, PRZE­STRZEŃ.

Perfekcyjny, lubiany, stanowiący filar Nieba i Ziemi - posłaniec anielski, rycerz i wojownik, pełen spostrzeżeń, wal­czący o podstawy społeczne.

Cechy osobowości:

[+] Wolność; Przełamywanie granic; Ciekawość; Nowy kierunek; "Filar NIEBA";

Możliwości; Siła ducha, Samozaparcie; Talent twórczy; Wola działania

[-] Potrzeba izolacji; Strach przed nieznanym; Frustracje; Przeszkody; Powściągliwość;

Uwikłanie w karmę; Nieśmiałość; Nałogi; Zniewolenie; Agresja

 

                                                                                         

CABAN - Czerwona Ziemia = ROZPRZESTRZENIAĆ, ORIEN­TACJA.

Właściwości: zsynchronizowany, pokazujący drogi, dający wskazówki, uziemiony,

gromadzący energię do współpracy, ześrodkowany, poskramiający siły ziemskie, chroniący (strażnik ziemski), pewny siebie, przekonany do sprawy, z silną motywacją do pracy, dysponują­cy mocą inteligentnej harmonizacji.

Cechy osobowości:

[+] Wsparcie z zewnątrz; Klarowny cel; Współpraca; Ukierunkowanie na dobro ogółu;

Przykład dla innych Moc uzdrawiania; Praca grupowa; Kryształy

[-] Ucieczka od teraźniejszości; Przedwczesne wnioski; Błędna interpretacja snów, znaków

i wizji; Zaślepienie; Lekceważenie życia; Konfliktowość; Egocentryzm