TZOLKIN FALI

PIECZĘCI

TONÓW

PLASMY

S.SZ.P.  

VALUM VOTAN

GALERIA

FLAGA POKOJU

LINKS

           RODZINY ZIEMSKIE - RODZINY SOLARNE

 

        Kanały przekazu

       

SMOK otwiera proces stwarzania: przestrzega przed brakiem wiary w siebie, spiskowaniem, zaborczością

 

 

 

prawy palec wskazujący

 

       

ŁĄCZNIK poskramia to, co bezużyteczne: przestrze­ga przed pamiętliwością i prowadzeniem sporów

 

 

 

drugi palec prawej nogi

 

      

MAŁPA wnosi magię do gry: przestrzega przed pesymizmem, lekkomyślnością, próbami zastraszenia

 

 

 

lewy palec wskazujący

 

      

WOJOWNIK olśniewa inteligencją: przestrzega przed niezdecydowaniem, pychą, zimną kalkulacją

 

 

drugi palec lewej nogi

 

Rodzina Główna otwiera proces stwarzania w twoim polu