TZOLKIN FALI

PIECZĘCI

TONÓW

PLASMY

S.SZ.P.  

VALUM VOTAN

GALERIA   KONTAKT

FLAGA POKOJU

LINKS

CHROMATYKI - KLAN

ŻÓŁTA chromatyka jest cyklem STWARZANIA i SZTUK KREATYWNYCH:

ukierunkowana przez siłę miłości osiąga pułap rozkwitu

 

Żółte SŁONCE: przebaczenie, miłość bezwarunkowa, oświecenie, postęp, świadomość celu, rozsądek, wiedza

 

kciuk prawej ręki

 

 

Czerwony SMOK: wiara w siebie, ufność, nowy etap życia, zapał twórczy, ciepło matczyne, ognisko domowe

 

'palec wskazujący prawej ręki

 

 

Biały WIATR: siła ducha, natchnienie, komunikatywność, takt, równowaga wewnętrzna, samodyscyplina, telepatia

 

palec środkowy prawej ręki

 

 

Niebieska NOC: intuicja, mowa snów, doświadczanie prze­ciwległych biegunów,       np. bieda i dostatek, mądrość i głupota

 

palec serdeczny prawej ręki

 

 

Żółte ZIARNO: wrodzone zdolności, wyznaczenie celu, szansę życiowe, możliwości, ochrona splotu słonecznego

 

palec mały prawej ręki