TZOLKIN FALI

PIECZĘCI

TONÓW

PLASMY

S.SZ.P.  

VALUM VOTAN

GALERIA   KONTAKT

FLAGA POKOJU

LINKS

CHROMATYKI - KLAN

BIAŁA chromatyka jest cyklem ZEŚRODKOWANIA i MEDYTACJI:

siła serca osiąga pułap zdolności metafizycznych aż do jasności spostrzeżeń

 

Biały PIES: bezinteresowna miłość, postrzeganie ponad-zmysłowe, kontrola emocji, lojalność, partnerstwo, nerki

 

kciuk lewej ręki

 

 

Niebieska MAŁPA: magia strachu i magia miłości, wiedza spirytualna, demaskowanie fałszu, pułapki, optymizm, guru

 

palec wskazujący lewej ręki

 

 

Żółty CZŁOWIEK: doświadczenie życiowe, wolna wola, próby manipulacji, sugestie, współpraca, ciało przyczynowe

 

palec środkowy lewej ręki

 

 

Czerwony WĘDROWIEC: wolność wewnętrzna, odejście od tradycji, kontakt z wyższymi wymiarami, rozwaga, skromność

 

palec serdeczny lewej ręki

 

 

Biały MAG: postrzeganie ponadzmysłowe, praworządność, uczciwość, czujność, pokusy, bezinteresowność, medytacja

 

palec mały lewej ręki