TZOLKIN FALI

PIECZĘCI

TONÓW

PLASMY

S.SZ.P.  

VALUM VOTAN

GALERIA   KONTAKT

FLAGA POKOJU

LINKS

 

FALA         CHICCHAN    -   FALA WĘŻA  -   Siła Instynktu

   9             Teraz jest najlepszy CZAS, aby zadbać o zdrowie i wzmocnić siły.

 

KIN  105  -  Czerwony Magnetyczny Wąż

Siła życia jest podstawą zdrowej egzystencji. Dziś dostosowuję działania do poziomu siły życiowej. Instynkt i mądrość pomogą mi odnaleźć się w świecie. Dziś zwracam uwagę na znaki dawane mi przez ciało. Symptomy chorobowe niosą cenne informacje na temat poziomu świadomości. Dziś skontroluję moje zachcianki oraz  zastanowię się stosunkiem do płci przeciwnej i seksu.

 

 

 

1

dzień

 

 

KIN  106  -  Biały Biegunowy Łącznik

Dziś poznaję sprzeczności i prawa dominujące w życiu. Dokonuję selekcji i eliminuję to, co zagraża zdrowiu. Chęć zachowania kontroli, przesądy i przestarzałe wartości – wyprowadzają moje ciało ze stanu równowagi. Dziś zaprzestaję walki, pozbywam się pesymistycznych myśli i uczę się puszczać w niepamięć urazy. Choroby i bolesne procesy pokazują mi zaślepienie i błędy mojego EGO.

 

 

2

dzień

 

KIN  107  -  Niebieska Elektryczna Ręka

Ruch jest podstawą zdrowego bytu. Kiedy działam, wiem, że żyję. Pęd ku wiedzy nie pozwala mi zatrzymać się w miejscu. Zanim zrobię następny krok, najpierw dokończę to, co wcześniej zacząłem. Dziś załatwię drobne sprawy, opatrzę lżejsze rany, aby nabrać wiary we wrodzoną zdolność uzdrawiania. Dziś liczą się czyny. Przestaję kręcić się w kółko. Zaczynam od uporządkowania świata wyobraźni.

 

3

dzień

 

KIN  108  -  Żółta Samoistna Gwiazda

Każda wewnętrzna dysharmonia rujnuje moje zdrowie i wywołuje choroby. Ja sam wywołuję wszystkie zaburzenia. Dziś niczego nie zrobię na siłę, lecz pozostanę taki, jaki jestem. Tylko tak wyjdą na jaw moje zalety oraz słabości i wady. Stan mojego ciała zdradza mój nastrój wewnętrzny. Im bardziej kocham swoje ciało, tym szybciej regenerują się siły. Dziś zadbam też o wygląd zewnętrzny.

 

4 dzień

                 

KIN  109  -  Czerwony Wiodący Księżyc

KREW jest fizycznym nośnikiem siły życia. Żyje tylko to co płynie. Dziś wprawiam w ruch wszystko, co się zastało i wiem, że rozruch może okazać się bolesny. Dziś odświeżam swoją pamięć, stawiam pytania, a odpowiedzi udziela mi życie. Nic nie dzieje się bez przyczyny.

 

5 dzień

 

KIN  110  -  Biały Rytmiczny Pies

Moja operatywność równoważy bieg życia. Dziś nie ugnę się pod ciężarem emocji. Miłość jest siłą, która równoważy każdą przeciążoną masę. Dziś zrewiduję podejście do ciała i seksu oraz przestanę odmawiać sobie tego co przyjemne. Seks nie jest grzechem, lecz boskim darem – źródłem życiodajnej energii. Moje ciało mentalne, emocjonalne i fizyczne pokaże mi, co muszę zrównoważyć w życiu.

 

6 dzień

 

KIN  111  -  Niebieska Rezonansowa Małpa

Lekkość i pogoda ducha są drogowskazem na drodze do szczęścia. Dziś staję się klaunem, który rozweseli moje nadąsane EGO. Dziś przełamię smutek zatruwający mi życie. Dziś wniosę uśmiech do środowiska, w którym się obracam. Dziś rozweselę każdego, kogo spotkam na drodze i sam nie obrażę się za czyjeś żarty.

 

7 dzień

 

KIN  112  -  Żółty Galaktyczny Człowiek

Dziś moja mądrość życiowa i instynkt pomogą mi ominąć pułapki i uchronią przed dołkami emocjonalnymi. Ciągłe błądzenie, objazdy i kręte ścieżki – wiele nauczyły mnie w życiu. Dziś przetrwam każdy kryzys, ponieważ prowadzi mnie siła nie znająca strachu. Dziś zaczynam myśleć o sobie i odzyskuję autentyczność. Dziś ja sam stwarzam sobie najlepsze warunki, zaś życie jest moim trenerem.

 

8 dzień

 

KIN  113  -  Czerwony Solarny Wędrowiec

Dziś dostrzegam nowe perspektywy i szansę na lepsze życie. Dziś szukam nowych możliwości i pomagam innym wydostać się spod pręgierza przeszłości. Pęd ku wolności pomaga mi przełamać bariery i wymazać skostniałe poglądy. Dziś odchodzę od wszystkich przesądów, znoszę nakazy i zakazy, zaczynam ufać naturalnemu biegowi życia.

 

9 dzień

 

KIN  114  -  Biały Planetarny Mag

Dziś naprowadzam umysł w kierunku magicznego środka, jakim jest serce. Otworzą się tutaj przede mną nowe, nieznane dotąd obszary, ale muszę uwolnić się od niskich pobudek i chciwości. Dziś nikt nie będzie dla mnie autorytetem, ponieważ podlegam tylko boskim prawom. Dziś staję się uczciwy wobec siebie i wiem, w jakim kierunku powinno zmierzać moje życie.

 

10 dzień

 

KIN  115  -  Niebieski Spektralny Orzeł

Choroby są następstwem pesymizmu i braku nadziei. Bezsilność i pozorna niemoc są oznaką duchowego manka. Dziś budzę się z letargu, otwieram „trzecie oko” i spoglądam na świat z neutralnej, duchowej perspektywy. Uwalniam się od chorobliwego wartościowania i biorę odpowiedzialność za to, co czynię. Nie kocham już ponad wszystko, lecz świadomie. Dziś powraca nadzieja i radość.

 

11 dzień

 

KIN  116  -  Żółty Krystaliczny Wojownik

Dziś przypatruję się pozornym zbiegom okoliczności i rozpoznaję swoje miejsce i rolę w życiu. Smutek i ból wyrastają z niezrozumienia wymowy wydarzeń i znaków dawanych mi przez ciało. To, co nazywam karą za grzechy, jest w rzeczywistości informacją, jak powinienem postępować, by wzmocnić swoje „JA” i zyskać szacunek ludzi.

 

12 dzień

 

KIN  117  -  Czerwona Krystaliczna Ziemia

Z uwagi na prawo wolnej woli ja sam reguluję wszystkimi procesami w życiu i albo zbieram owoce, albo ponoszę klęski. Ja jestem stróżem mojego ogrodu. Ja wyznaczam tutaj porządek. Dziś odnoszę się z pełnym szacunkiem do ludzi. Zadbam też o przyjazne stosunki z rodziną, sąsiadami, znajomymi.

 

13 dzień