TZOLKIN FALI

PIECZĘCI

TONÓW

PLASMY

S.SZ.P.  

VALUM VOTAN

GALERIA   KONTAKT

FLAGA POKOJU

LINKS

 

FALA               IX   -   FALA  MAGA  -   Siła Praworządności

   2                      TERAZ jest najlepszy CZAS, aby przejść do działania.

 

                      KIN  14  -  Biały Magnetyczny Mag

Dziś wnikam w głębsze warstwy świadomości leżące po drugiej stronie tego, co racjonalne i wkraczam w rzeczywistość, gdzie obowiązuje prawo MIŁOŚIERDZIA. Dziś podlegam innym prawom niż ziemskie. Kierując się siłą serca, mogę dokonać wielu cudów. Dziś nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych do zrobienia. Materia i pieniądz nie maja już nade mną władzy.

 

 

 

1

dzień

 

              

KIN  15  -  Niebieski Biegunowy Orzeł

Dziś zdobywam się na odwagę i przejmuję pełną odpowiedzialność za swoje czyny. Jeżeli ja się zmienię, zmieni się też świat wokół. Życie rzuca mi coraz śmielsze wyzwania i nie pozwala pójść na kompromis. Dziś działam zgodnie z sumieniem. Tylko tak odzyskam niezależność. Dziś do działań zachęcę innych.

 

 

2

dzień

 

KIN  16  -  Żółty Elektryczny Wojownik

Zdając się na intuicyjną mądrość, prześwietlam dziś kwestie strachu we wszystkich sferach życia. Dziś zaufam wewnętrznemu głosowi i zdobędę się na odwagę, aby spojrzeć cieniowi w oczy. Tylko tak uwolnię się od zaślepienia. Dziś przechodzę do czynnych działań, Zaczynam od wzmocnienia stanu nerwów.

 

3

dzień

 

KIN  17  -  Czerwona Samoistna Ziemia

Dziś stawiam na „zdrowe” partnerstwo i zgodną współpracę z otoczeniem. Odchodzę od pozy, pochylam czoło przed ludźmi, znajduje wspólny język z bliskimi i przekazuję im to, co sam zgłębiłem. Dziś poskramiam dumę i kieruję się prawami serca. Moje serce jest świątynią DUCHA, dlatego wiem, komu i jak trzeba pomóc.

 

4 dzień

                

KIN  18  -  Białe Wiodące Zwierciadło

Dziś zdaje egzamin przed sobą samym. To, co drastycznie wyłoni się w polu mojego widzenia, będzie informacją, co powinienem zmienić sobie. Dziś poznam dobro i zło, szczęście i smutek, światło i ciemność. Moje myśli i słowa mają taki sam skutek działania jak czyny. Dziś nikogo fałszywie nie oczernię, ani nie ukarzę za moje własne uchybienia. Stanę przed lustrem i głośno przyznam się do błędów.

 

5 dzień

                 

KIN  19  -  Niebieski Rytmiczny Wicher

Dziś zmieniam negatywne nawyki i naprawiam wszystkie nieprawidłowości. Kierując się wizją serca, ucieleśniam dziś sprawiedliwość. To, co uczynię innym, wróci do mnie z powrotem. Życie nikogo nie osądza, lecz każdego z nas nagradza konsekwencjami jego czynów. Dziś jak Feniks odradzam się z popiołów.

 

6 dzień

 

KIN  20  -  Żółte Rezonansowe Słońce

Moje czakramy otwierają się na boskie Światło. Dziś spojrzę z góry na wszystkie sprzeczności i odkryję, gdzie tkwią ogniska zapalne. Dziś wyprowadzę moje emocje z dramatów, spojrzę na problemy oczami przeciwnika, wyjdę z zakłamania i świadomie naprawię własne błędy, zaczynając od partnerstwa. Dziś zmuszę swoje EGO do pokory i okazywania szacunku innym.

 

7 dzień

 

KIN  21 -  Czerwony Galaktyczny Smok

Dziś zaufam boskiemu prowadzeniu i nie poczuję się niczyją ofiarą. Wszystko, co robiłem w życiu, było właściwe, nawet kiedy popełniałem błędy. Błędy należą do mojego przeznaczenia. Dzięki nim uczę się rozróżniać dobro od zła, gorycz od słodyczy, rozkosz od cierpienia. Dziś otoczę opieką słabszych, niekochanych i błądzących. Życie pokaże mi od kogo zacząć.

 

8 dzień

 

KIN  22  -  Biały Solarny Wiatr

Dziś konfrontuję moje ambitne zamiary z wolą serca. Wszystkie zmagania tracą swoje znaczenie. Dziś nie dam się nikomu sprowokować. Wiem, jak zakończyć stare spory i jak dojść do porozumienia z partnerem, rodziną, kolegami w pracy, sąsiadami. dewizą mojego życia staje się czystość zamiarów, prawda i lojalność.

 

9 dzień

 

KIN  23  -  Niebieska Planetarna Noc

Dziś doceniam to, co zdołałem osiągnąć w życiu. Wszystkie moje braki wynikają z przesadnej ostrożności i wewnętrznych zahamowań. Dziś nie boję się wyzwań stawianych mi przez życie. Zachowam spokój i wykażę dużo cierpliwości do siebie i innych. Dziś zmienię stare przyzwyczajenia i bez pozy zewnętrznej zacznę brać i dawać. Dziś nikomu niczego nie zazdroszczę i nikomu fałszywie nie sprzyjam.

 

10 dzień

 

KIN  24  -  Żółte Spektralne Ziarno

Dziś wyrzucę z siebie to, co obciąża moje sumienie. Przełamię stare bariery, wyjdę ludziom naprzeciw, zadośćuczynię wszystkie krzywdy. Dziś nie będę ukrywać tego, co czuję i myślę.

 

11 dzień

 

KIN  25  -  Czerwony Krystaliczny Wąż

Dziś otwieram się na sygnały dawane mi przez ciało. Dziś poznam jego mowę, nie przeoczę żadnego znaku i nie zlekceważę żadnego symptomu. Dzisiaj zrewiduję sposób odżywiania i zastanowię się, co dają mi szkodliwe nawyki.

 

12 dzień

 

KIN  26  -  Biały Kosmiczny Łącznik

Dziś uśmiercam to, co szkodzi mojemu zdrowiu i zatruwa atmosferę w domu, w Pracy i w środowisku, w którym się obracam. Zycie jest jak rzeka. Nic nie stoi w miejscu. Wszystko przemija, aby zrobić miejsce nowemu prądowi. Dziś wrzucam w wir „rzeki życia” to, do czego chorobliwie się przywiązałem. Uwalniam się od zaślepienia i przestaje faworyzować jednostki. To, co kiedyś służyło mojemu dobru, dziś może okazać się reliktem przeszłości, a czasem nawet kulą u nogi.

 

13 dzień