TZOLKIN FALI

PIECZĘCI

TONÓW

PLASMY

S.SZ.P.  

VALUM VOTAN

GALERIA   KONTAKT

FLAGA POKOJU

LINKS

                                                                                                          

IK - Biały Wiatr = TRANSMITOWAĆ, DUCH

Ruchliwy, proroczy, natchniony, mądry, wielostronny, in­spirujący wszystkich, duchowy, idealistyczny, łączący sprzeczności, ko­chający prawdę, uduchowiony.

Cechy osobowości:

[+] Natchnienie; Trzeźwe spojrzenie; Silna baza wyjściowa; Równowaga wewnętrzna; Dyplomacja; Zdyscyplinowanie; Towarzyskość; Siła ducha

[-] Rozłąka; Zwątpienie; Brak poczucia więzi z bliskimi i ze światem; Kompleksy; Niskowartościowanie siebie albo narzucanie swoich racji; Straty

                                                                                                 

CIMI - Biały Łącznik Swiatów = WYRÓWNAĆ, ŚMIERĆ

Wybaczający ofiarny, przekształcający, niosący śmierć i zmartwychwstanie, pełen poświęcenia, pewny bezpieczeństwa, uwal­niający się, pokorny, wielostronny, uziemiony i zakotwiczony w duchowo­ści, świadomy wspólnoty.

Cechy osobowości:

[+] Uwolnienie od nawyków; Puszczenie przeszłości; Wytrwałość; Sukcesy życiowe; Transmutacja; Zakończenie polemiki duchowej; Zmiany w DNA

[-] Strach; Chęć sprawowania kontroli; Rozkojarzenie; Nieprzystępność; Przygnębienie; Walka i opór; Urazy, Przekupstwo; Pamiętliwość; Oszukiwanie siebie

                                                                                             

OC - Biały Pies = KOCHAĆ, WSPÓŁCZUCIE

Wierny, pomocny, godzący, współdziałający, ugodowy, o łagodnym usposobieniu, opiekuńczy, towarzyski, stały, ufny, pod­trzymujący na duchu, kierujący, dobroduszny, silny przywódca, prze­wodnik.

Cechy osobowości:

[+] Bezinteresowna miłość; Więź z towarzyszem losu; Wierność; Uczuciowość; Przełom; Postrzeganie ponadzmysłowe; Zrównoważenie; Współczucie

[-] Negatywne emocje; Zachłanność; Zazdrość; Egoizm; Nielojalność; Niechęć do partnera; Dołki emocjonalne Rozczarowanie; Przykrości; Tęsknota za miłością

                                                                                           

Biały Mag = ZACZAROWAĆ, BEZCZASOWOŚĆ

Uzdolniony medialnie, inteligentny, pozostający we współbrzmieniu z wolą boską, wrażliwy, niosący światło, milczący, wie­dzący od wewnątrz - mag/szaman, dojrzały duchowo, związany z naj­wyższą płaszczyzną indywidualnego rozwoju świadomości.

Cechy osobowości:

[+] Wiedza; Transformacja; Wszechstronność; Wsparcie duchowe; Zdolność przewidywania; Głos serca; Uczciwość; Bezinteresowność; Miłość; Rozsądek

[-] Nadużywanie władzy; Chęć kontrolowania; Braki; Nieuczciwość; Egoistyczne działanie; Rozum; Podstęp Manipulacje; Węzły gordyjskie; Niesprawiedliwość

                                                                                     

ETZNAB -Białe Zwierciadło = ODZWIERCIEDLIĆ,  NIESKOŃCZONOŚĆ.

Czysty, wychodzący naprzeciw cienio­wi, zdolny do poświęceń, bezczasowy, rozstrzygający, praktykujący ry­tuały, niosący Miecz Oczyszczania i Mądrości, wyjaśniający, praktycz­ny, pełen refleksji.

Cechy osobowości:

[+] Rozsądek; Zdolność rozstrzygania; Prawdomówność Zgłębienie paradoksów; Spojrzenie cieniowi w oczy; Odwaga; Akceptacja; Pomoc; Pokora

[-] Problem rozłąki; Odbicia lustrzane; Zwątpienie; Fałsz; Zakłamanie; Rozbieżności; Uwięzienie w dramacie życia; Rozterki duchowe; Intrygi; Zrządzenia losu