TZOLKIN FALI

PIECZĘCI

TONÓW

PLASMY

S.SZ.P.  

VALUM VOTAN

GALERIA   KONTAKT

FLAGA POKOJU

LINKS

                                                                                               

AKBAL -Niebieska Noc = ŚNIĆ, DOSTATEK

Tajemniczy, logiczny, silny, konserwatywny, dyskretny, uporządkowany, patrzący do środka, mający dostęp do głębi serca i na­rządów wewnętrznych, niosący siłę przetrwania, zdolny do objawień, pełen możliwości.

Cechy osobowości:

[+] Spokój; Dostatek; Kreatywność; Sny; Korzystne propozycje; Zgłębienie tajemnic; Niezależność; Głębia spirytualna; Pomysłowość; Intuicja

[-] Zbyt subiektywne nastawienie; Depresja; Obwinianie; Lęk przed zmianą; Samo osądzanie; Brak punktu oparcia; Fobie; Pociąg do okultyzmu; Niedostatek

                                                                                      

MANIK - Niebieska Ręka = WIEDZIEĆ, ZDOLNOŚĆ

Właściwości: wspaniałomyślny, pokojowy, otwierający przejścia, rozu­miejący, ogarniający, pomocny, artystyczny, uzdrowicielski, utożsamiają­cy się, wykorzystujący narzędzia, zdolny, inspirujący, rozsądny.

Cechy osobowości:

[+] Spełnienie; Potęga dokonań; Wiedza; Czakry dłoni; Sfera uzdrawiania; Zdolności spirytualne; Mądrość podszeptu; Pewność siebie; Silna motywacja do prac

[-] Problemy z zakończeniem spraw; Zbyt wiele słów; Wzburzenie; Niepokój; Nadpobudliwość; Bezmyślność; Niezadowolenie z siebie; Pracoholizm

 

                                                                                     

 

CHUEN - Niebieska Małpa = GRAĆ, CZAROWANIE

Artystyczny, spontaniczny, niewinny, pełen humoru, nie­zwykły, ciekawy świata, wewnętrzne dziecko, współtworzący wyższe ży­cie, mądry, sugestywny, fantazjujący, rozmowny, obwieszczający.

Cechy osobowości:

[+] Demaskowanie fałszu; Humor; Niewinność; Lekkość Pełna akceptacja życia; Wiedza spirytualna; Elastyczność; Inteligencja; Ciekawość świata

[-] Zbyt duża powaga; Brak humoru; Sarkazm; Skrytość; Zatajanie prawdy; Igranie

z ogniem; Przeciążenie; Pech; Zrządzenia losu; Małomówność; Zakłamanie

 

                                                                               

MEN - Niebieski Orzeł = STWORZYĆ, WIZJE

Niezależny, zaangażowany, kreatywny, współczujący, otwarty na kontakt (jako odbiorca), patrzący w dal, wierzący w siebie, marzycielski, symbolizujący Umysł Planetarny i świadomość planetar­ną, krytyczny, szukający ucieczki od rzeczywistości.

Cechy osobowości:

[+] Świadomość celu; Praca zespołowa; Wgląd; Duch kolektywny; Wiedza spirytualna; Odpowiedzialność; Nowe perspektywy; Kopalnia wiedzy; Satysfakcja

[-] Niemożność powiedzenia NIE; Brak nadziei; Omamy; Poczucie niższości; Żądza władzy; Pustka; Podstęp; Uzależnienie; Zero inicjatywy; Łaska i niełaska

 

                                                                                

 

CAUAC -Niebieski Wicher (Burza) = PRZYSPIESZYĆ, SAMO-STWARZANIE.

Przyjazny, transformujący, wyjaśniający, wielostronny, uwalniający ducha, przyciągający ciało świetliste, pobu­dzający wzrastanie, niestrudzony, nieugięty, gwałtowny, oczyszczający, uszlachetniający, doskonały nauczyciel.

Cechy osobowości:

[+] Płynność działań; Genialność; Wiązanie nici DNA; Odwaga; Siła działania; Innowacje; Błyskotliwość; Śmiałość; Świadomość celu; Stosunki międzyludzkie

[-] Wątpliwości; Strach przed nieznanym; Krytycyzm; .Mania; Problem nałogu; Negacja; Upór; Zmiany; Drobiazgowość; Katastrofy życiowe; Niepowodzenia