TZOLKIN FALI

PIECZĘCI

TONÓW

PLASMY

S.SZ.P.  

VALUM VOTAN

GALERIA   KONTAKT

FLAGA POKOJU

LINKS

                                                                                        

KAŃ - Żółte Ziarno = WYCELOWAĆ, ROZKWIT

Aktywny, dynamiczny, stwórczy duchowo, inicjujący siłę wzrostu, twórczy, płodny, przywódczy, samorozwijający się, artystycz­ny, objawiający, siejący.

Cechy osobowości:

[+] Świadomość celu; Rozwój; Postęp; Otwartość; Idee; Możliwości; Wrodzone zdolności; Natchnienie; Operatywność; Samokontrola; Kod DNA

   [-] Ograniczanie nowych możliwości; Przedkładanie bezpieczeństwa nad przebudzenie  duchowe; Niepewność; Fałsz; Osobowość neurotyczna

                                                                                        

LAMAT - Żółta Gwiazda = UPIĘKSZYĆ, UKAZANIE

Harmonijny, rozszerzający, wskazujący kierunek, mądry, natchniony, pełen nadziei, energiczny, pobudzający, niestrudzony, za­pracowany, rozsiewający nasiona gwiezdne, przyjazny, mistyczny, pa­trzący tajemniczo w dal.

Cechy osobowości:

[+] Sztuka; Elegancja; Poczucie piękna; Dobry gust; Znalezienie celu w życiu; Jasne perspektywy; Dobre samopoczucie; Perfekcja; Siła emanacji; Skromność

[-] Zwątpienie; Rozdwojenie jaźni; Pretensje do całego świata; Konfliktowość; Pesymizm; Wygodnictwo; Niezadowolenie z siebie; Kłótnie; Perfekcjonizm

                                                                                       

EB - Żółty Człowiek = MIEĆ WPŁYW, WOLNA WOLA

Stwórczy, niosący kielich obfitości, bogaty, niosący wyższe siły, doświadczony, dumny, przyspieszający bieg spraw, świadomy od­powiedzialności, zbierający, pracowity, obowiązkowy.

Cechy osobowości:

[+] Mądrość życiowa; Subtelność wyrazu; Niezależność Poskromienie ego; Wolna wola; Własne zdanie; Wrodzona inteligencja; Praca zespołowa

[-] Niedosyt; Nieprzystępność; Przecenianie rozumu; Wyrokowanie; Porażki; Wyroki losu; Bezwzględność; Piekło życiowe; Sprzeczności; Pustka, Manipulacje

                                                                                    

CIB - Żółty Wojownik = POSTAWIĆ POD ZNAKIEM ZAPYTA­NIA, INTELIGENCJA.

Godny zaufania, poważny, mą­dry, realistyczny, tajemniczy, zasadniczy, szlachetny, przystępny, otwarty na kontakt (jako nadawca), przekazujący znaki boskie, świado­my swojej pozycji, promieniujący wysokimi normami wartości, chary­zmatyczny.

Cechy osobowości:

[+] Harmonizowanie intuicji z rozumem; Operatywność; Głos wewnętrzny; Wyższa Świadomość; Odwaga; Nieustraszoność; Siła przebicia; Rozum analityczny

[-] Brak wiary w siebie; Przeciążenie; Obawy; Strach; Niezdecydowanie; Materializm; Zimna kalkulacja; Samotność; Stronniczość; Żądza władzy; Duma

                                                                          

AHAU - Żółte Stonce = OŚWIECIĆ, MIŁOŚĆ (UNIWERSALNY OGIEŃ).

Właściwości: ciepły, bezkompromisowy, wnoszący świado­mość Chrystusową, odpowiedzialny za ostateczny wzrost, romantyczny, bezgraniczny, marzycielski, kreatywny, jednoczący siły, całościowy, od­mładzający, błogosławiony, ofiarny, zdolny do stworzenia doskonałego planu działania (cyklu), jego realizacji i kierowania zespołem.

Cechy osobowości:

[+] Oświecenie duchowe; Wzlot; Obiektywizm; Postęp; Bezwarunkowa miłość; Przebaczenie; Mądrość; Świadomość celu;  Dobroć; Błogosławieństwo

[-] Totalny krach; Ociężała głowa; Fałszywe nadzieje; Oczekiwania; Zawężone pojęcie miłości - kochanie za coś; "Narzekanie" ; Złorzeczenie; Wyrokowanie